Csapatunk

Dr. Dudás Gergely

Fogorvos

Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi szakán végeztem. Egyetemi éveim alatt figyelmem a rögzített és kivehető fogpótlások készítésére és a szájsebészeti beavatkozásokra koncentrálódott. Munkám során fontosnak tartom a legmodernebb anyagok és irányelvek használatát, hogy pácienseim a kor szakmai elvárásainak megfelelő, legmagasabb szintű, betegcentrikus ellátásban részesülhessenek.

A kezelések alkalmával elengedhetetlennek tartom a nyugodt, betegközpontú, barátságos légkör megteremtését, hogy pácienseim biztonságban érezhessék magukat a beavatkozások során. Ezt a kellő hosszúságú időintervallumok megválasztásával is kívánom biztosítani. Véleményem szerint a beavatkozásokra szánt idő is meghatározza  azok minőségét, ezért nálam nincs kapkodás.

Dr. Altay Attila

Szájsebész, Fogszakorvos

A Szegedi Tudományegyetem fogorvostudományi szakán végeztem. Később szakorvosi képesítést szereztem a fog- és szájbetegségek, valamint a dentoalveoláris sebészet terén. Szakmai továbbképzéseimet a hazai orvosegyetemeken, valamint a bécsi Egyetemi Klinika Szájsebészeti Osztályán végeztem. Összességében több mint 20 éves gyakorlati tapasztattal rendelkezem a szájsebészet és a fogpótlások területén, és több mint 7000 implantátumot ültettem be, valamint több száz csontpótló műtétet végeztem el.

A szájsebészetben, így az implantológiában is az úgynevezett minimálinvazív irányvonalat követem, amely biztonságos műtéti eljárás mellett a lehető legcsekélyebb műtéti terhelést és legkevesebb műtéti utóhatást, valamint a legbiztonságosabb gyógyulást eredményezi. Napi munkám mellett egy német implantációs rendszer hazai orvosreferenseként,  implantológiai kurzusokon előadói tevékenységet is folytatok.

Mindig szem előtt tartom, hogy a páciensek fájdalommentesen és elégedetten, a tervezett kezelés megvalósított eredményével távozzanak a rendelőből. Munkám jellegéből adódóan német és angol nyelven beszélek.

Győri rendelőnk szájsebész, fogszakorvosa

Dr. Telegdy Renáta Enikő

Fogorvos

Diplomámat 2017-ben szereztem a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvostudományi Karán. Tanulmányi éveim alatt szívügyemmé váltak a prevenciós instruálások, a kozmetikai, konzerváló, illetve fogpótlásokkal kapcsolatos kezelések.

Munkámban elsődlegesnek tartom a jó és félelemmentes kapcsolat kialakítását a pácienseimmel, hiszen egy-egy korábbi rossz tapasztalat, emlék miatt sokan félnek a fogorvosoktól és a fogászati kezelésektől. Ezért a fogászati kezelések a rendeléseim alatt közvetlen, barátságos és jó hangulatban telnek. Türelemmel, kedvességgel és megértéssel fordulok minden kedves páciensemhez. Legfontosabb célom, hogy szakmailag és emberileg egyaránt elégedetten távozzanak tőlem. Keressenek bizalommal, hiszen egy esztétikus, szép mosoly fontos része az életünknek.

DENTYS Fogászat, Fogorvos Győr

Kis Tünde

Páciens Koordinátor & Dentálhigiénikus

Először fogorvos asszisztens szakképesítést szereztem, majd a Széchenyi István Egyetemen diplomáztam Egészségügyi szervező alapszakon. Újabb továbbtanulásom eredményeként ma már dentálhigiénikus is vagyok. Egészségügyi tanulmányaim révén átfogó anatómiai és latin ismeretekre tettem szert, amelyeket a munkám során kamatoztatok.

A mindennapokban törekszem képességeim maximális kihasználására. Erősségeim közé tartozik az emberek iránti empátia. Célom, hogy megismerjem mind a páciensek, mind az orvosok elvárásait, illetve a munkafolyamatok sajátosságait. Fontosnak tartom a kapcsolatteremtést és a bizalom építését is.

Tóth-Bella Ágnes

Recepciós/ Páciens Koordinátor

Tanulmányaimat Győrben a Nyugat- magyarországi Egyetemen, közgazdász turizmus-vendéglátás szakon, idegenforgalom és szálloda specializáción végeztem. A pályaválasztás során is meghatározó volt számomra, hogy a leendő munkahelyemen is kamatoztatni tudjam a nyitott személyiségemet. Komoly figyelmet fordítottam az idegen nyelvek elsajátítására, így a magyar nyelv mellett németül és angolul is beszélek. Mind szakmai, mind a privát életben nagy hangsúlyt fektetek a kommunikációra és az emberi kapcsolatok kialakítására ill. ápolására. Mindehhez kellő empátiával és humorral állok hozzá.

A Dentysnél is a kellemes és barátságos légkör fenttartására törekszem. Célom, hogy „kis” és „nagy” pácienseink a félelmüket a recepción hagyják és nyugodtan üljenek a fogorvosi székbe.

Zsednainé Dr. Mátyás Orsolya

Fogorvos

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem tanulmányaimat. Már az egyetemi évek alatt felismertem a megelőzés fontosságát a fog- és szájbetegségek kialakulása kapcsán. Ebből adódóan munkám során a hangsúlyt pácienseim szájhigiénés felvilágosítására, oktatására fektetem.

Vallom, hogy hivatásunk egyik legfontosabb eleme a barátságos, nyugalmas légkör megteremtése, melyben valamennyi felmerülő kérdésre választ kapnak pácienseink. lletve az esetleges korábbi kellemetlen fogászati élményekből fakadó félelmeket segítek feloldani, elfeledtetni még a legizgulósabb pácienseknél is. Ennek biztosítására célom a fájdalommentes és korszerű ellátás biztosítása.

Szalay Magdolna

Vezető Fogászati Asszisztens

1998-ban végeztem a Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskolában, Győrben. Általános ápoló, általános asszisztens végzettséggel rendelkezem. 20 éves fogászati asszisztensi tapasztalattal rendelkezem. Munkám során segítem a kezelőorvost, hogy ő maximálisan a páciensre koncentrálhasson. Vezető fogorvosi asszisztensként pedig az asszisztensi csapatot is koordinálom.

Mindez azt a célt szolgálja, hogy amikor páciensünk megérkezik, higiénikus és rendezett környezet várja. Célom, hogy a hátam mögött álló két évtizedes tapasztalattal bővítsem a rendelő kollektív ismereteit és egy olyan rendszert alakítsunk ki együtt, amely átlátható, érthető, kézzelfogható.

Oross Adrienn

Fogászati Asszisztens

Tanulmányaimat a Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdtem és a Nyugat-magyarországi Egyetemen folytattam humán szakon. Emellett mindig is érdekelt a fogak gyógyítása és a szájhigiénia. Lehetőségem adódott, hogy ezt a területet részletesebben megismerjem egy fogászati asszisztens képzés keretén belül. Az itt megszerzett tudást hasznosítani és gyarapítani tudom a Dentys fogászaton.

Célom a szakmai tudásom folyamatos fejlesztése mellett, a pontos és szakszerű munkavégzés a páciensek igényeit szem előtt tartva. Ebben segít az emberközpontú és empatikus személyiségem. A mindennapi munkám során maximálisan támogatom a fogorvosok munkáját azért, hogy a páciensek kellemes élményként éljék át a fogászati beavatkozásokat.

Oross Adrienn Dentys Fogászat Győr

Dr. Hervay Dóra

Fogorvos

Diplomámat 2017-ben szereztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Egyetemi éveim során a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán végeztem tudományos diákköri munkát, illetve a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben a klinikai tehetséggondozó program keretein belül részt vettem az éjszakai és sürgősségi betegellátásban is.

Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a megelőzésre, az esztétikára és a fájdalommentességre. Célom, hogy a pácienseknek az egészséges, szabályos fogsor által önbizalmat nyújtsak. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést, legújabb technikák elsajátítását mind az általános fogászatban, mind pedig a fogszabályozásban, így szabadidőmben különféle továbbképezésekkel bővítem látókörömet. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen számomra a munkám a hobbim is egyben, így szívvel lélekkel tudok a mindennapokban pácienseim kéréseinek eleget tenni.